Handicapforhold

Fra parkeringspladsen eller fra Gormsgade er der niveaufri adgang. Og kørestole m.v. kan uhindret komme rundt på kroen. Desværre råder vi ikke over et ordentlig indrettet handicaptoilet. Ansøgning om opførelse af et handicaptoilet ligger stadig i Kulturarvsstyrelsen.

For benyttelse af handicaptoilet henviser vi derfor til Kongernes Jelling, som ligger næsten lige ved siden af kroen.