Renoveringsprojekt

Jelling Kro var en fredet bygning.

Jelling Kro blev opført i 1820, i 1 plan. Og i 1842 blev der bygget 1. sal på. Kroen lå i byens centrum. Vejene fra Herning, Tørring og Vejle mødtes udenfor kroen.Og Gormsgade var byens hovedgade, med huse på begge sider. Der var forretninger og beboelse.

Jelling Kro har i en længere periode været fredet af Kulturstyrelsen. En fredning som stillede mange krav til vedligehold og ændringer. Fredningen blev i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, ophævet i september 2018. Afgørelsen omkring ophævningen havde været undervejs i snart 3 år.

Ophævelsen af fredningen bevirker at der nu er igangsat en plan for bevaring og "forskønnelse" af den snart 200 år gamle kro. I samarbejde med Kulturstyrelsen, Vejle Kommune og Jelling Kirke, arbejdes der nu på at bevare og "forskønne" kroen. Så den fremstår harmonisk med Monumentområdet og Verdenskulturarven.

Projektbeskrivelse til ”Bevaring og forskønnelse af Jelling Kro” igangsættes november 2018.