Hvad arbejdes der med i 2021?

Støtteforeningen arbejder tæt sammen med ledelsen / ejerne af Jelling Kro.

Der henvises til gældende vedtægter som beskriver formål således:

§ 2.

Foreningens formål er :

Stk. 1:

At medvirke til fremme af restaurering og vedligeholdelse af Jelling Kro`s bygninger og inventar.

Stk.2:

At medvirke til bevarelse af de kulturhistoriske værdier omkring den kongelige privilegering og fredning.

At medvirke til fremme af en forskønnelse af bygningerne, med respekt for tidligere bygnings-mæssige udtryk.

Stk. 3:

At skabe økonomisk grundlag for aktiviteter, der ellers ikke ville være mulighed for.

Det økonomiske grundlag skaffes bl.a. fra kontingent, sponsorater og midler ansøgt fra fonde m.v.

Støtteforeningens mål er at igangsætte følgende:

  • * Kampagne omkring det at blive sponsor for et vindue.
  • * Kampagne for det at blive støttemedlem.
  • * Udarbejde Restaurerings og forskønnelsesplaner
  • * Udarbejde ansøgninger til fonde m.v.

Yderligere spørgsmål bedes rette til foreningen på info@jellingkro.dk